Oferta

Kompleksowe prowadzenie spraw księgowo-podatkowych firm

  • kwalifikacja i niezbędne księgowanie dokumentów
  • analiza możliwości minimalizowania obciążeń podatkowych
  • reprezentowanie przed urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • obsługę kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej
  • rozliczanie wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych transakcji
  • rozliczanie pracownicze(przygotowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych zakończeniem stosunku pracy, sporządzenie list płac, wymiana dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • dodatkowe usługi związane z prowadzoną działalnością takie jak CDiEG, PFRON.